Pokud patříte k uživatelům, kteří si otevírají např. více oken v aplikaci Internet Explorer nebo Mozilla Firefox a jiných, právě pro Vás existuje tip jak urychlit přepínání mezi okny. Stiskněte klávesu CTRL a držte ji stisknutou a dále klikně levým tlačítkem myši na příslušnou aplikaci na dolní liště. Při každém kliknutí se Vám otevře příslušné okno aplikace.