Problém:

Při přihlášení do počítače se objeví chybové hlášení typu: „SAS Window: Winlogon.exe. Chybí disk. Prosím vložte disk do jednotky A: …“

Anglické znění: „Error: SAS Window: Winlogon.exe There is no disk in the drive. Please insert a disk into drive A:“

Řešení:

S největší pravděpodobností se jedná o provázání na chybějící soubor, který byl otevřen z diskety nebo CD/DVD-ROM, a poté byla disketa či jiné médium vyjmuta z mechaniky počítače. Systém se snaží nalézt požadovaný soubor, ale marně. Ve větší míře se chybové hlášení objevuje při změně tapety na ploše.

Postup je tento: Změňte tapetu plochy na jakou-koli standardní viz. obrázek.

 

Dále je zapotřebí smazat položku v registrech, a to:

Start Spustit – do řádku napište „regedit“ – najděte klíč HKEY_Current_UserControl PanelDesktopWallpap a tento smažte.

 

Nezapomeňte pro jistotu tento klíč před smazáním exportovat a uložit na bezpečné místo, to pro případ porušení systému, ke kterému by mohlo s velmi malou pravděpodobností dojít. Exportovaný klíč Vám poslouží pro obnovu registru windows.
Po smazání klíče počítač restartujte a chybové hlášení by se již nemělo objevit.
Bližší informace můžete získat v anglickém jazyce na níže uvedeném odkazu.

 

Zdroj: http://support.microsoft.com/kb/196449