Zastupitelstvo


 
   

Výbory


 

Rada


 
   

Komise


Místostarosta

PaedDr. Jan Klimeš


Starosta

Ing. Martin Malý

 
    Městská policie

Ing. Ivo Novotný

 

Tajemník

Ing. Karel Pašek

 Odbor kancelář starostyIng. Milan Batysta


Odbor komunálních služeb a dopravy
Luboš Kvasnička


Odbor vnitřních věcí
Bc. Zdeněk Filip

Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje
Ing. Antonín Jurčo

Odbor finanční
Ing. Václav Janda

Odbor životního prostředí
MVDr. Marie Peřinková

Odbor investic
Bc. Jaromír Markytán

Odbor živnostenský
Ilja Pinter

Odbor kultury, školství a cestovního ruchu
Dolejšková Jiřina

Odbor sociálních věcí
Jaroslava Hauptmanová