Blog (ne portál) tiparna.cz je ryze soukromý počin a jeho cílem a smyslem je pomáhat autorovi tohoto portálu a samozřejmě všem uživatelům, návštěvníkům atd. , aby našli všechny potřebné a důležité informace na jednom místě.

Velmi dobrých a pravidelně aktualizovaných portálů s počítačovou tématikou je mnoho, a právě z tohoto důvodu vznikl můj osobní blog, na kterém budou postupně publikovány důležité, používané, ale i nedůležité a nepoužívané tipy a triky z počítačové oblasti ( ICT ), tedy z oblasti softwaru a hardwaru. Jak již bylo zmíněno, jedná se o čiště soukromý blog, který není výdělečný, a proto prosím všechny návštěvníky o shovívavost při publikování článků a delších odmlkách. Dále prosím o toleranci se zobrazováním reklam, které pomáhají alespoň částečně pokrýt  náklady s provozem blogu ( pokud nechci využívat freehostingů, kde na reklamy stejně narazíte a ještě mohou nastat problémy s nastavením a omezením freehostingu ).

Tipy a triky jsou postupně přebírány z různých portálů, tištěných periodik ( CHIP, ComputerWorld, a jiné) a samozřejmě z praxe, kdy je vždy uveden zdroj, odkud je čerpáno.

Blog se bude, jak doufám, neustále vyvíjet, a pokud byste měli dobrý nápad, nebo námět jak blog vylepšit, neváhejte poslat svůj příspěvek prostřednictvím kontaktního formuláře.

Přeji všem návštěvníkům tipárny, aby zde našli co hledají a pokud ne, doufám, že se alespoň občas vrátí a najdou co hledají.

Autor Blogu, Milan Batysta