Také se Vám zdá, že je s přibývajícím počtem dat Váš počítače pomalejší? Možná pomůže právě tento tip.

Pro rychlejší vyhledávání na pevných discích používá operační systém windows XP službu zvanou indexování. Bohužel právě indexování s narůstajícími daty začíná zpomalovat celý operační systém.

Zde je jednoduchý návod jak indexování zrušit:

Klikněte levým tlačítkem na ikoně Tento počítač, která se nachází na ploše a dále klikněte pravým tlačítkem na disku u kterého chcete indexaci zrušit. Zvolte vlastnosti a v dolní části okna, odškrtněte volbu u „Indexovat obsah disku a umožnit tak rychlejší vyhledávání“
Chvíli vyčkejte než se požadovaná operace dokončí.