Systém hlásí nedostatek virtuální paměti. Co  s tím?

Nejprve si řekneme, co je to vlastěn virtuální paměť. Virtuální paměť je defakto prostor na pevném disku, který systém využívá v případě, že má nedostatek fyzické operační paměti RAM.
Tohoto chybového hlášení se můžeme zbavit zvětšením virtuální paměti nebo přidáním dalšího modulu RAM a tím zvýšení kapacity operační paměti. Nejlevnější metodou je samozřejmě zvětšení virtuální paměti.

Klikněte pravým tlačítkem na ikoně Tento počítač- Vlastnosti- záložka Upřesnit –  v okně Výkon klikněte na Nastavení. V dalším okně klikněte na v sekci Virtuální paměť na Změnit.  Zde změňte hodnoty v polích počáteční a největší velikost na jedenapůlnásobek velikosti fyzicky instalované operační paměti RAM. Uvedené změny se projeví až po restartu počítače.
Samozřejmě při velikosti 1024 MB RAM, je možné naopak kapacitu virtuální paměti uměle snížit a tím zrychlit chod počítače, protože ten bude místo z disku načítat data přímo z operační paměti.