Pokud patříte mezi ty uživatele, kteří se obávají kontroly emailů ze strany zaměstnavatele, potom je tento článek právě pro Vás.

Většina zaměstnanců, kteří mají možnost využívat elektronické pošty si jistě položila otázku, zda může jejich zaměstnavatel kontrolovat elektronickou poštu a nebo ne.

Zde máme pro Vás odpověď : Nemůže !!!

Na základě Listiny práv a svobod (čl. 13), je každému zaručena ochrana listovního tajemství a dále také na základě trestního zákona § 239 a § 257. Je stanoveno, že nikdo nesmí porušit listovní tajemství , ať již uchovávaných v soukromí nebo zasílaných poštou, anebo jiným způsobem. Výjimku tvoří pouze případy vyšetřování trestného činu. Stejným způsobem je zaručena ochrana zprávy prostřednictvím telefonu a jiných komunikačních zařízení.

Stručně řečeno : zaměstnavatel nesmí kontrolovat obsah Vaší elektronické pošty, která byla doručena do emailové schránky zaměstnance, ale může kontrolovat odkud a kam byla pošta zasílána a v jaké frekvenci. Tím může zaměstnavatel alespoň částečně kontrolovat, zda zaměstnanec využívá elektronickou poštu pouze k pracovním účelům a nebo zda v pracovní době vyřizuje soukromé záležitosti.

Na závěr ještě musíme podotknout, že Listina práv a svobod nezaručuje ochranu při brouzdání internetem a navštěvování stránek, které nesouvisejí s pracovní náplní. V této oblasti má zaměstnavatel daleko větší pravomoce.

Informace byly převzaty ze serveru finance.centrum.cz.