Není tomu tak dávno, kdy se hlučnost ventilátorů uváděla pouze v dB. Asi každý tušil, nebo si uměl představit, jak bude daný ventilátor, potažmo chladič, hlučný. V dnešní době se, ale stále více setkáváme s pojmem Son. Co si pod tím můžeme představit?

Pro srovnání počtu decibelů versus sone je možné použít odkaz http://cs.wikipedia.org/wiki/Sone v českém jazyce a další odkaz http://en.wikipedia.org/wiki/Sone v jazyce anglickém, kde je více vysvětleno, jak se sone počítačí a jaký je rozdíl oproti dB. Obecně vzato se dá říci, že měření v dB nebere v potaz okolní hluk a vzdálenost od zrdrojí hluk šířícího. Son obsahuje všechny tyto možnosti.